Teenused

TERE KK teenuste väljaarendamine toimub pideva protsessina, tuginedes sihtgruppidelt, teenuste tarbijatelt ja partneritelt saadavale tagasisidele:

•    koolitusteenus, sh läbi erinevate kursuste, praktikate, koolituste kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamine, kelle teadmised ning oskused võimaldavad ettevõtetel orienteeruda kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste pakkumisele;
•    terviseteabe ja kompetentsi koondamine, sh erialase raamatukogu loomine;
•    teaduslike ja rakendusuuringute läbiviimine;
•    mujal maailmas tehtavate vastavate uuringute teadmuse toomine Eestisse;
•    tervisemõõtmiste läbiviimine;
•    tervisteenuste innovaatiline loomine, teenuste disain ja arendamine;
•    praktikavõimaluste pakkumine teaduritele, üliõpilastele;
•    uuenduslikud tooted, teenused, programmid, ravijuhised lõõgastus– ja raviteenust pakkuvate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide teenuseportfelli;
•    eksperthinnangute andmine;
•    erialaste (valdkonnapõhiste) konverentside/seminaride läbiviimine
•    info, know-how avalikule ja erasektorile;
•    patendid, kasulikud mudelid;
•    prototüüpide vahendamine;
•    standardite väljatöötamine;
•    seadmete rent;
•    laboriteenused;
•    sertifitseerimissüsteem mudale, mida saaksid kasutada valdkonna ettevõtted
•    nõustamine, konsultatsioon;