Meist

Kompetentsikeskuse eesmärk on teadmistemahukama ettevõtluse arendamine kohaliku loodusressursi ning elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime uurimise ning arendamise ja säilitamise valdkonnas. Kompetentsikeskuse väljaarendamisse on kaasatud tervisedenduse ja taastusravi rahvusvaheliselt tunnustatud tippspetsialistid. Strateegia kujundamises ja tegevustes on osalenud erinevad ülikoolid, ettevõtted ning avalik sektor.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus otsustas 28. jaanuaril 2010 heaks kiita TLÜ Haapsalu Kolledži poolt esitatud Haapsalu Tervisedenduse ja Taastusravi Kompetentsikeskuse ideekavandi.

8. juunil 2012 otsustati keskuse rahastamine lõplikult. Projekti toetatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kompetentsikeskuste arendamise toetusprogrammist, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti toetussumma oli 3 195 555,42 eurot. Omafinantseeringu tagajad on Tallinna Ülikool, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus ja Haapsalu linn.

Euroopa Regionaalarengu Fond pakub liikmesriikidele toetust, et ühtlustada erinevate piirkondade arengut ning tugevdada majanduslikku ja ühiskondlikku sidusust Euroopa Liidus.