Avaleht

talis1

 

 

 

Kompetentsikeskuse eesmärk on teadmistemahukama ettevõtluse arendamine kohaliku loodusressursi ning elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime uurimise ning arendamise ja säilitamise valdkonnas. Kompetentsikeskuse väljaarendamisse on kaasatud tervisedenduse ja taastusravi rahvusvaheliselt tunnustatud tippspetsialistid. Strateegia kujundamises ja tegevustes on osalenud erinevad ülikoolid, ettevõtted ning avalik sektor..