Visioon

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK) kujuneb rahvusvaheliselt tunnustatud ravimudade teadus-, arendus- ja teabekeskuseks ning üheks juhtivaks organisatsiooniks maailma ravimudade seisukorra hindamise, uurimise ja ratsionaalse kasutamise osas. TERE KK koondab kogu Eesti ravimudade kohta olemasoleva teabe, analüüsib seda ning on Eesti valitsusele nõuandvaks organisatsiooniks ravimudade otstarbekal kasutamisel. TERE KK tegevuste raames luuakse Ülemaailmne Ravimuda Assotsiatsioon peakorteriga Eestis. Ettevõtja saab kompetentsikeskusest informatsiooni Eesti ja maailma ravimudade esinemise, kasutamise ja teostatavate uuringute kohta, nõustamist ning koolitust ravimuda kasutamise ja uusimate tehnoloogiate osas ning sisendit uute ravimuda toodete, teenuste väljaarendamiseks, kontakte ravimuda kasutajate kohta maailmas. Loodava Ülemaailmse Ravimuda Assotsiatsiooni, Eesti Spa Liidu ning Rahvusvahelise Spa Liidu (International Spa Association) kaudu turustatakse ravimuda teenuseid ja tooteid rahvusvahelisel turul.

Teises olulises valdkonnas kujuneb TERE KK rahvusvaheliselt tunnustatud elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime edendamise ja taastusravi teadus-, arenduse ja teabekeskuseks. TERE KK visioon on kujuneda üheks juhtivaks organisatsiooniks elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime määramisel, preventsioonis ning erinevate taastusravi mõjude hindamisel, taastusravi metoodikate arendamisel, täiustamisel, integreerimisel ettevõtlusega. TERE KK tegevuste raames saab ettevõtja informatsiooni Eesti ja maailma liikumis- ja tegevusvõime edendamise ja taastusravi uuringute kohta, nõustamist ning koolitust erinevate ravimeetodite ja uusimate tehnoloogiate osas. TERE KK tagab ettevõtjatele võimalused läbi erinevate kursuste, praktikate, koolituste ning uuringute kaudu kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamiseks, kelle teadmised ning oskused võimaldavad ettevõtetel orienteeruda kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste pakkumisele. KK tegeleb aktiivselt liikumis- ja tegevusvõime abivahendite selekteerimise, kohandamise ning nende sobivuse hindamisega, andes sisendit ja kontakte erinevate toodete-teenuste väljaarendamiseks ettevõtluses (nt proteesid, ortoosid, puittooted erivajadustega inimestele, ergonoomilised ja vibro-akustilised tooted).