Mudavaldkond

  • Ravimuda orgaanilis-biokeemilised uuringud​.
  • ​Ravimuda ravimõju hindamine. ​
  • ​Ravimuda uued kasutusvõimalused.