Liikumis-tegevusvõime valdkond

  • Seljaaju kahjustusega patsientide varajase (kuni 1,5 aastat pärast traumat) taastusravi efektiivsus iseseisva toimetuleku saavutamisel​
  • Seljaaju kahjustusega patsientide, kellel on vigastusest möödas enam kui 1,5 aastat hilistüsistuste vältimine, rehabilitatsioon ja tööturu aktiivsetele meetmetele suunamine​
  • Insuldiga ja traumaatilise peaajukahjustusega patsiendi liikumis- ja tegevusvõime parandamine
  •  Neuroloogilise kahjustusega laste varajase taastus- ja arendusravi tõhustamine:  innovatiivsete ravimetoodikate kasutuselevõtmine ​
  •  Tervisedenduslik uuring koolilastele vanuses 6-18: liikumis- ja tegevusvõime varajane diagnostika, kui tööealise elanikkonna
  • Rühihäirete uuring
  • Osteoporoosi uuring