Terekk_konverentsid_2014

11. detsember konverents TERE KK 2012-2014

Konverentsil toimunud esitlused on nähtavad siit.
 

Septembri lõpus ja oktoobri alguses toimus vibroakustika valdkonna seminarid Vibroacoustic Therapy in NeuroRehabilitation: Talk between Proprioception and Sensorimotor Performance. Koolituse viis läbi Ana Katusic, PhD Zagrebist, Horvaatia.

17. septembrist kuni 3. oktoobrini 2014 a. toimus Haapsalus HNRK kliinilisel baasil koolituskursus „NDT/Bobath Approach as applied to the management of adults with hemiplegia and allied neurological conditions.

Neuroloogilise füsioteraapia valdkonnast suunitlusega peaaju kahjustusega patsientide tõenduspõhisele taastusravile aga eelkõige füsioteraapiale kaasa aitamiseks ja erapraksise soodustamiseks iseseisva spetsialistina. Läbi viidud koolitus vastab Neuro-Developmental Treatment Association, Inc. (NDTA™, Inc.) nõuetele ja lõppes sertifikaadi väljastamisega kursuse läbinule. Samuti garanteeris kursus võimaluse selle lõpetanutel osaleda NDTA™, Inc. Edasijõudnute kursusel. Kursuse viis läbi TERE KK ekspert eksperdina Cathy Hazzard.

9.-10. septembril 2014. a. toimus Haapsalus rahvusvaheline koolitus „Wheelchair skills Assessment and training: A practical workshop for therapists“ läbiviimisesse olid kaasatud ka TERE KK eksperdid Lee Kirby MD, Cher Smith PhD Kanadast.

5.-6. september 2014 toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses Eesti Füsioterapeutide Liidu 4. aastakonverents, mille põhiteemaks oli ratastool.

Konverentsi teisel päeval toimus spetsiifiline ratastooli kasutamist õpetav koolitus. Konverentsi/koolituse korraldamisel oli partneriks TERE KK. Konverentsi läbiviimisesse olid kaasatud ka TERE KK eksperdid Lee Kirby MD, Cher Smith PhD Kanadast.
 

15. mail 2014 konverents „Erivajadusega lapsest saab täiskasvanu“

Konverents toimus Haapsalu Kultuurikeskuse rõdusaalis ja Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses, kus tutvuti ka taastusravi labori tegevusega. Konverentsi eesmärgiks oli tutvustada närvisüsteemi ja tugiliikumisaparaadi haiguste ravi uusimaid suundumusi ning interdistsiplinaarset käsitlust vajavate haiguste ravi lapseeast täiskasvanuikka. Oluline rõhuasetus oli küsimustel, kuidas taastusravi ja tugiteenused on tagatud erivajadustega lastele täiskasvanueas ning kuidas tagada perele, kus erivajadusega laps on jõudnud täiskasvanuikka, võimalikult tavapärane elukorraldus ja peremudel.
 

9. mail viidi läbi konverents „Eesti ravimudad töövõimelise Eesti teenistuses“

Päevakavas:
Värska Sanatooriumi juhataja Vello Saare tervitus
Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE KK) 2 aastat – Talis Vare/ TLÜ Haapsalu Kolledž, TERE KK direktor
Värska mineraalvee ja ravimuda geokeemiliste omaduste uuring ning nende ressursside kasutamise tähtsusest taastusravi kontekstis – Kairi Põldsaar, Tartu Ülikooli geoloogia doktorant.
Erinevad ravivõimalused Värska Sanatooriumis – Külli Margus, Värska Sanatooriumi ravijuht ja taastusravi arst.
Laser-doppleri metoodika kasutamisest kliinilises uuringus – Viiu Tuulik, TTÜ / TERE KK
Ülevaade Eesti ravimudamaardlate mudade koostisest ja ajalis-ruumilistest muutustest – Jaanus Terasmaa, TLÜ Ökoloogia Instituut / TERE KK.
Mudaravi kasutamisest õlavöötme ja käte lihaste ülekoormussündroomiga töötajatel ravis ja preventiivse meetmena V.-R. Tuulik, Lääne-Tallinna Keskhaigla/ TERE KK.
6-päevaste ravikuuride efektiivsus SPAdes. Monika Übner, TÜ Pärnu Kolledž/ TERE KK.
Lõuna ja tutvumine Värska Sanatooriumiga.
Töövõimeline Eesti – Anneli Einroos – TÜ töötervishoiu resident.
Tööga seotud luulihaskonna haigused (MSD) õmblustöötajatel – Viive Pille, SA Põhja Eesti Regionaalhaigla / Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi esinaine.
Juhend füsioloogilise tööohuteguriga töötajate tervisekontrolliks. Tartu Ülikooli töötervishoiu residentide töörühm.
Tervisekontrolli otsustest tööinspektori pilgu läbi – Egle Heimonen, Tööinspektsioon.
Töövõime hindamine vähenenud töövõimega isikutel – Evelin Aaviksoo, Ida-Tallinna Keskhaigla.
 

3. mail koolitus ratastooli käsitlemisoskuste treenimiseks

Koolituse viis läbi Soome ekspert Harry Ahtee, kes on Käpylä Rehabilitasioonikeskuse spordiinstruktor ning Soome Puuetega Inimeste Ühenduse liige. Kursuse läbinud osalejad omandasid praktilised oskused ratastooliga liikumiseks igapäevaelus, eesmärgiga tõsta oma professionaalsust patsientidele ratastoolioskuste õpetamisel. Keskenduti nii kodu- kui ka väliskeskkonnale.
 

 16. aprillil korraldati koostöös HK osakondadega eksperimentaal-õpituba „KU:R“ TERE KK tervisetoodete ideelahenduste väljatöötamiseks.

 14.- 15. aprill konverents „Tervisekäitumisest tervisetooteni“.
Päevakavas:
Tulevikutrendid ja ärivõimalused 21. sajandi tervisevaldkonnas. Imre Mürk (Aletheia OÜ).
Tervisetoodete funktsionaalsus ja esteetika. Arvo Pärenson (Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž/TERE KK).
Saving lives (drug overdose): working with business, the community and service users. Clive Tobutt (Winchesteri Ülikool, Suurbritannia).
Music therapy and Vibroacoustic therapy in treatment, rehabilitation and well-being: Developments in Finland. Dr. Marko Punkanen, Dr. Esa Ala-Ruona (Jyväskylä Ülikool, Soome).
Prepuberteediealiste laste kerelihaste ja rühi seisundi hindamine. Harjutusprogrammi mõju kerelihaste tugevdamisele ja rühi paranemisele. Toomas Proovel, Kersti Toots (TERE KK).
Patsiendikesksed terviseraportid – selge info ja mõistetavad visuaalid. Indrek Kask (LabToWellness).
Kuidas valmib meditsiinilise toote disainiprotsess koostöös ettevõtjatega? Tiit Liiv (Artec Industrial OÜ).
Fysioacoustic method, treatment principles and good practices in the field of neurorehabilitation. Dr. Marko Punkanen, Dr. Esa Ala-Ruona (Jyväskylä Ülikool, Soome).
Ülevaade Tervisedenduse ja Rehablitatsiooni kompetentsikeskuse vibroakustilise teraapia uuringust selja- ja peaajukahjustustega patsientidele (pilootuuring). Dr. Eha Rüütel, Ivar Vinkel (Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut/ TERE KK).