Terekk_konverentsid_2013

9. aprillil 2013 – tervisedenduslik konverents „TERE tervis!“.

Päevakavas:
Mark McCarthy, Londoni Ülikooli Kolledž, rahvatervise professor
TERVISEMÕJUDE HINDAMINE JA KOGEMUS
Terhi Saaranen, Ida-Soome Ülikool, õenduse õppetooli lektor
TÖÖTAJATE HEAOLU EDENDAMINE KOOLIKESKKONNAS
Ülla-Karin Nurm, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, rahvatervise sektsiooni juht
VAKTSINEERIMISE USALDUSVÄÄRSUS JA MAINE-EUROOPA PERSPEKTIIV
Heli Laarmann, Poliitikauuringute Keskus Praxis
TÕENDUSPÕHISED TERVISEDENDUSE SEKKUMISED
Kersti Pärna, Tartu Ülikooli tervishoiu instituut, tervisedenduse dotsent
ALKOHOLI TARVITAMISEST JA SELLEGA SEOTUD SUREMUSEST
Toomas Proovel, TÜ Kliinikum, TERE Kompetentsikeskus
ÜLEVAADE TERE KK TERVISEUURINGUST
„Kõige tervem“ tunnustamine


10. mail 2013 – mudaravi valdkonna konverents koostöös Eesti Töötervishoiuarstide Seltsiga „Ülekoormushaiguste preventsioon ja balneoloogiline ravi“.

Päevakavas:
Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusest (TERE KK). Talis Vare/ Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž, TERE KK direktor
Tööga seotud luulihaskonna haigused (MSD) töötervishoius. Viive Pille/SA PERH/ ETTAS esinaine
Ravimudad ja mudaravi. Viiu Tuulik/TERE KK mudavaldkonna juht, Jaanus Terasmaa/ Tallinna Ülikool/TERE KK
Töökoha riskianalüüs MSD puhul. Piia Tint / Tallinna Tehnikaülikooli professor, töökeskkonna ja-ohutuse õppetooli juhataja
MSD taastusravi, prof. Elena Ilieva/Euroopa Taastusarstide Seltsi sekretär (loeng inglise keeles)
Balneoloogia arengusuunad Euroopas
Muljeid USA Töötervishoiuarstide konverentsilt, Karin Sarapuu / Ida-Tallinna Keskhaigla, Tiia Piho / Tartu Ülikooli Kliinikum
Kutsehaiguste statistikast, Mari Järvelaid/ Terviseamet, Töötervishoiubüroo
Tööfüsioteraapia liinitööliste näitel, Hille Maas /Tartu Ülikooli tööfüsioteraapia õppejõud
Mudaravi sanatoorse ravi kompleksis, Monika Übner/ Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Töötukassa roll tööst põhjustatud haiguste ennetamisel.
Läti kogemus töövõime hindamisel ja taastamisel, prof Aivars Vetra/ Riia Ülikool


September/oktoober 2013 – taastusravi valdkonna koolitus-seminarid „Neuro-developmental treatment (Bobath) introductory course in the management of adult hemiplegia“ ja „Advanced course in the treatment of adults with hemiplegia: upper extremity“.


27. novembril 2013 – TERE KK partneri TÜ Pärnu kolledži poolt korraldatud konverents “Kuurortravi muutuvas maailmas“.

Päevakavas:
Ken Kalling – Miks muda ravib!
Annelii Nikitina – Kas kuurortravil on tulevikku?
Mai Vaht – Taastusravist ravispaas: kas alternatiiv haiglaravile?
Kadi-Kai Eljaste – Ravispaade arenguvõimalused ja vananemisprotsessi juhtimise kontseptsioon
Kaja Sepp – Spaateenuste olulisus tervishoius
Varje-Riin Tuulik – Mudaravi kasutamisest ülekoormussündroomiga tööstustöölistel
Monika Übner – Mudaravi uued võimalused
Hele Torop – Nahahaigused kuurortravis
Raili Raik – Lümfimassaaž kuurortravis
Jelena Sokk – Adhesiivne kapsuliit ehk külmunud õlg ja kuurortravi


21. novembril 2013 – seminar „Tervisetoodete disain“.

Päevakavas:
Ain Aaviksoo (Healthin) – Disain tervise teenistuses Arvo Pärenson (TERE KK, TLÜ HK) – Tervisetoodete disaini püramiid Indrek Hirvlaan (Tehnolabor) – Tervisetoodete väljatöötamise võimalused Tehnolabori näitel Tanel Joost (EQUA) – Tervisetoodete väljatöötamise väljakutsed EQUA OÜ näitel