Konverentsid 2013

  1. 15.-16 märtsil 2013 osalesid T.Lepp ja H.Leek-Ambur konverentsil /Third International Conference on Health, Wellness and Society/ , Sao Paulos, Brasiilias (korraldaja Common Ground Publishing, USA). Esineti posterettekandega /The Health Promotion and Rehabilitation Competence Centre at Haapsalu College of Tallinn University/.

  2. 9. aprillil 2013 esines TERE KK töötaja Toomas Proovel Haapsalus korraldatud tervisekonverentsil ettekandega „Tere tervis“.

  3. 10. mail 2013 toimus Haapsalus konverents „Ülekoormushaiguste preventsioon ja balneoloogiline ravi“. Suulised ettekanded TERE KK töötajatelt: Viiu Tuulik, Jaanus Terasmaa „Ravimudad ja mudaravi“ ja Monika Übner „Mudaravi kuurortravis“.

  4. Margot Pintson, Mari Alvela,  Kadri Englas ja Priit Eelmäe osalesid Eesti Füsioterapeutide III aastakonverentsil Tartus, 17. mail 2013 suulise ettekandega “Spastilise hemipareesiga laste kõnnimuster vähemalt poole aasta ToeOFF® ortoosi kasutamise järgselt – head ja vead”.

  5. Septembris 2013 esines Varje-Riin Tuulik konverentsil The Baltic and North Sea Forum on Physical & Rehabilitation Medicine (BNF-PRM) Hannoveris posterettekandega „Laser -Doppler Perfusion Monitoring and Myotonometry as a Objective Methods to Test the Effect of the of the Physical and Balneological Agents on the Musculoskeletal Overuse Syndroms on Industry Workers“ /autorid  V-R.Tuulik, V.Tuulik, M.Tamm, V. Pille, T. Vare, P. Tint, S. Saarik.

  6. 16.-20. septembril 2013 osales Monika Übner posterettekandega „ORGANIC COMPOUNDS OF COASTAL LAGOON SEDIMENTS FROM ESTONIA AND GOTLAND. Organic geochemistry: trends for the 21st century“ rahvusvahelisel konverentsil Hispaanias IMOG 2013 (the 26th International Meeting on Organic Geochemistry).

  7. Mari-Liis Ööpik, Kadri Englas, Vaike Kabel, Ülle Kruus, Riina Mõim, Malle Pakkanen, Ott Vanem ja Priit Eelmäe osalesid 11-13 septembril 2013 rahvusvahelisel konverentsil International Neurorehabilitation Symposiom. INRS 2013: Driving Innovation in Neurorehabilitation. Zürichis, Šveitsis posterettekandega “Seven month experience incorporating Lokomat into daily clinical practice – Haapsalu Neurological Rehabilitation Centre’s example”

  8. 18-19 septembril 2013 osalesid Priit Eelmäe ja Ivar Vinkel konverentsil „8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation“. Priit Eelmäe täitis kongressil asepresidendi funktsiooni ja juhtis esimest plenaarsessiooni ning tegi suulise ettekande teemal „Eight month experience using neurorobotic devices in Haapsalu Neurological Rehabilitation Centre“. Ivar Vinkel tegi posterettekande teemal „Implementation of vibroacustic method in treatment of spasticity in patients with spinal cord and brain injuries: a pilot study“