Idee

Idee

Tervisedenduse ja taastusravi kompetentsikeskuse (KK) peamiseks ideeks on tervisedenduse ja taastusravi valdkonna arendus ning koostöö suurendamine piirkonna ettevõtetega, tagades valdkonnas teadmistemahukama ettevõtluse arendamise. Kompetentsikeskus kujuneb rahvusvaheliselt tunnustatud uurimise, arendamise, rakendamise ja teabe vahendamise keskuseks, keskendudes kahele kitsamale fookusele:

* Ravimuda uurimine, selle mõjude hindamine, oskusteabel põhineva ettevõtluse arendamine;

* Elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime hindamine, arendamine (preventsioon ja taastamine), nõustamine, oskusteabe ettevõtlusesse rakendamine.